Kiss & Ride-zoneKiss & Ride-zone (locatie Hoevenbraak)

Zoals bekend is er bij de locatie Hoevenbraak van onze school sprake van een
Kiss & Ride-zone. Graag willen we nogmaals duidelijk zijn over het gebruik van de Kiss & Ride-zone en publiceren deze afspraken regelmatig in het informatiebulletin. Hierbij maken we onderscheid tussen het brengen en het ophalen van de kinderen.

Kiss & Ride-zone volgens de wet:
'Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor 'Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt.

Afspraken m.b.t. het brengen:
· De ouders die de Kiss & Ride-zone gebruiken dienen direct na het uitstappen van de kinderen weer door te rijden
· Kinderen dienen aan de kant van het park uit te stappen
· Ouders die even mee naar binnen willen, kunnen geen gebruik meer maken van de Kiss & Ridezone en dienen elders in de wijk te parkeren.

Afspraken m.b.t. het ophalen:
· De Kiss & Ride-zone mag dan wel gebruikt worden voor kort stilstaan, aangezien het niet reëel is om te verwachten dat kinderen meteen in kunnen stappen als ouders aan komen rijden. Chauffeurs mogen tijdens het stilstaan hun auto echter niet verlaten!! Wilt u uw kind(eren) bij de schooluitgang opwachten, dan dient u elders in de wijk te parkeren
· We willen vragen om uiterst voorzichtig te zijn bij het wegrijden na het ophalen van de kinderen, aangezien het een drukte van belang is met auto's, fietsers en voetgangers die allemaal ongeveer tegelijk naar huis gaan.

De politie ziet nauw toezien op de juiste toepassing van deze afspraken. Voorkom dus een mogelijke boete en houdt u aan deze afspraken.


Werkgroep verkeer
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep.
In deze werkgroep zitten: Adrie Hellings (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit school), Patricia Smits, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak), Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn (vanuit de gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?


Patricia Smits patriciasmits308@hotmail.com
Wendy van der Aa-van Beek wendy_van_beek85@hotmail.com
Anita van Minderhout a.vminder@home.nl