De Schoolgids (2022-2023)

De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de R.K. Basisschool 'De Regenboog'.
De gids bevat niet alleen informatie voor ouders die al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders die nog geen kinderen op 'De Regenboog' hebben. De gids is samengesteld door een werkgroep bestaande uit ouders en teamleden.
Voor nieuwe ouders hopen we dat de schoolgids een hulpmiddel is bij de keuze voor een basisschool. Voor ouders die al kinderen op onze school hebben is het een weergave en verantwoording van de activiteiten van de school. Niet alle informatie is weergegeven in de schoolgids. Meer informatie kunt u vinden in het schoolplan. Dit ligt voor ouders ter inzage op school.

U kunt in de schoolgids o.a. zaken vinden als:
  • waar staat de school voor
  • wat leren de kinderen op school
  • hoe wordt het onderwijs aangeboden
  • hoe worden kinderen op school begeleid
  • welke activiteiten worden door of vanuit de school georganiseerd
  • overige informatie, zoals schooltijden, overblijven etc.

U kunt het algemene gedeelte van de schoolgids 2022-2023 lezen door te klikken op deze link.
U kunt de schoolgids m.b.t. locatie Hoevenbraak 2022-2023 lezen door te klikken op deze link.
U kunt de schoolgids m.b.t. locatie Wijbosch 2022-2023 lezen door te klikken op deze link.

(U heeft hiervoor Acrobat-Reader nodig. Mocht dat nog niet op uw computer staan, dan is dit gratis te downloaden vanaf www.adobe.com